Stopp på kursvirksomheten

Siden det idag er flere og flere som tar kurs til Båtførerprøven via en app eller på nettet så er det ikke lenger regninssvarende eller formålstjenlig for meg å fortsette med et tilbud om fysiske kurs. Beslutningen er derfor tatt om å legge ned denne delen av virksomheten fra dags dato.

Men, hvis du bor på Sør-Jæren og har behov for eksamen så må du gjerne ta kontakt.

error: Content is protected !!