Go to Top

Om

Nettstedet «God Kurs» ble etablert som et supplement til våre kurselever.

Etter at jeg pensjonerte meg etter 40 år i Sjøforsvaret/Marinen ble jeg engasjert som kursleder av Jæren Kystlag for «Kurs til Båtførerprøven». Dette ble senere utvidet til å være kursleder for Redningsselskapet i Rogaland, etterfulgt av instruktør for Sjøredningsskolen. Sistnevnte er nå i sin helhet overtatt av Redningsselskapet for de aktiviteter som omfatter fritidsbåtkurs, dvs kurs for Båtførerbevis, Fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA), VHF/SRC sertifikat og Ta roret.

Selv vokste jeg opp med robåt og en åpen seilbåt som barn (Bjørnunge), og senere som voksen hadde jeg også egen 28 fots seilbåt noen år.

Av nyere relevant maritim bakgrunn har jeg bl.a gjennomgått og bestått:

  • 1995 – «Competent Crew / Day Skipper» for seilbåt
  • 2010 – Båtførerbevis
  • 2014 – ICC for Motorbåt
  • 2014 – Fritidsskippersertifikat (D5L)
  • 2016 – Fritidsskippersertifikat World Wide (D5LA)

Er også innehaver av VHF/SRC sertifikat (tok Telegrafistsertifikat i 1969).

Fra 2011 har jeg vært Testleder for Jæren Kystlag i forbindelse med avvikling av eksamen til Båtførerbeviset, senere også for Redningsselskapet i Rogaland (frem til 2018).

Selv om jeg ikke har hatt egen båt på lenge har jeg alltid vært meget opptatt av sikkerhet på sjøen, uansett båttype eller størrelse. Mitt bidrag blir derfor å formidle kunnskap og lærdom basert på såvel egen erfaring, som innholdet i gode lærebøker, til de som skal ferdes på sjøen i sine egne fritidsbåter.

Gjennom dette tiltaket håper jeg at flere oppnår nødvendig grunnleggende kompetanse for sikker og trygg ferdsel på sjøen, og at de forstår meningen med godt sjømannskap, i såvel motorbåt som seilbåt.

Hans Utne
post@godkurs.no