Go to Top

Om

Nettstedet «God Kurs» ble etablert som et supplement til våre kurselever.

Da jeg ble pensjonist etter 40 år i Sjøforsvaret/Marinen ble jeg engasjert av Jæren Kystlag som kursleder ifm «Kurs til Båtførerprøven». Senere ble dette utvidet til å være kursleder for Redningsselskapet i Rogaland, etterfulgt av jobb som instruktør for Sjøredningsskolen. Sistnevnte aktivitet ble senere i sin helhet overtatt av Redningsselskapet for det som omfattet fritidsbåtkurs, dvs kurs for Båtførerbevis, Fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA), VHF/SRC sertifikat og Ta roret.

Selv vokste jeg opp med robåt og en åpen seilbåt som barn (Bjørnunge), og senere som voksen hadde jeg også egen 28 fots seilbåt noen år.

Av nyere relevant maritim bakgrunn har jeg bl.a gjennomgått og bestått:

  • 1995 – «Competent Crew / Day Skipper» for seilbåt
  • 2010 – Båtførerbevis
  • 2014 – ICC for Motorbåt
  • 2014 – Fritidsskippersertifikat (D5L)
  • 2016 – Fritidsskippersertifikat World Wide (D5LA)

Er også innehaver av VHF/SRC sertifikat (tok Telegrafistsertifikat i 1969).

Fra 2011 har jeg vært Testleder for Jæren Kystlag i forbindelse med avvikling av eksamen til Båtførerbeviset, senere også for Redningsselskapet i Rogaland (frem til 2018).

Selv om jeg ikke har hatt egen båt på lenge har jeg alltid vært meget opptatt av sikkerhet på sjøen, uansett båttype eller størrelse. Mitt bidrag blir derfor å formidle kunnskap og lærdom basert på såvel egen erfaring, som innholdet i gode lærebøker, til de som skal ferdes på sjøen i sine egne fritidsbåter.

Gjennom dette tiltaket håper jeg at flere oppnår nødvendig grunnleggende kompetanse for sikker og trygg ferdsel på sjøen, og at de forstår meningen med godt sjømannskap, i såvel motorbåt som seilbåt.

Hans Utne
post@godkurs.no