Litt bakgrunn om «God Kurs» og undertegnede

Da jeg ble pensjonist høsten 2008, etter 40 år i Sjøforsvaret/Marinen, ble jeg engasjert som kursleder for Jæren Kystlag ifm «Kurs til Båtførerprøven». Noe senere ble dette også utvidet til Redningsselskapet i Rogaland, etterfulgt av jobb som instruktør for Sjøredningsskolen.

Sistnevnte aktivitet ble senere overtatt i sin helhet av Redningsselskapet for det som omfattet fritidsbåtkurs, dvs kurs til Båtførerbevis, Fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA), VHF/SRC sertifikat og «Ta roret».

Nettstedet «God Kurs» ble opprinnelig etablert i 2014 som et supplement til egne kurselever, dvs et sted hvor de kunne finne ekstra informasjon, eller tillegg, til pensumet som ble gjennomgått i klasserommet.

Som barn vokste jeg opp med robåt og åpen seilbåt (Bjørnunge). Som voksen hadde jeg også gleden av å ha egen 28 fots seilbåt da vi bodde i Bergen. Denne ble flittig brukt i flere år sammen med egen familie.

Av relevant maritim bakgrunn, foruten egen oppvekst og mine år i Marinen, så kan jeg nevne:

  • 1995 – «Competent Crew / Day Skipper» for seilbåt (RYA-kurs)
  • 2010 – Båtførerbevis
  • 2014 – ICC for Motorbåt
  • 2014 – Fritidsskippersertifikat (D5L)
  • 2016 – Fritidsskippersertifikat World Wide (D5LA)

Innehar også VHF/SRC sertifikat, basert på Telegrafistutdannelse som jeg avsluttet i 1969 … 😉

Jæren Kystlag ble godkjent som Testsenter for Båtførerprøven i 2011, og jeg fikk da vervet som Testleder, en oppgave jeg også dekket senere for Redningsselskapet i Rogaland (frem til 2018).

Selv om jeg ikke har hatt egen båt på mange år så har jeg alltid vært meget opptatt av sikkerhet på sjøen, uansett båttype og størrelse. Mitt bidrag som pensjonist blir derfor å formidle kunnskap og lærdom basert på såvel egen erfaring, som innholdet i gode lærebøker, til de som skal ferdes på sjøen i sine egne fritidsbåter.

Gjennom dette tiltaket håper jeg at flere oppnår nødvendig grunnleggende kompetanse for sikker og trygg ferdsel på sjøen.

Og -, at de forstår meningen og hensikten med godt sjømannskap, uansett hvilken båttype de velger.

Hans Utne
post@godkurs.no

error: Content is protected !!