Ny kartsamling til eksamen

Fra tirsdag 18. april 2017 tar Norsk Test i bruk en ny kartsamling til eksamen.

  • Nye kart er påkrevd for å kunne gjennomføre eksamen
  • Det er ingen endringer i pensum
  • Pakker med nye kart er på vei til alle testsentre!

I praksis betyr dette at eksamenskandidaten kan få spørsmål fra forskjellige kart under eksamen, men dette vil være klart avmerket i spørsmålene.

error: Content is protected !!