Go to Top

Ny kartsamling til eksamen

Fra tirsdag 18. april tar Norsk Test i bruk en ny kartsamling til eksamen.

  • Nye kart er påkrevd for å kunne gjennomføre eksamen
  • Det er ingen endriger i pensum
  • Pakker med nye kart er på vei til alle testsentre!

I praksis betyr dette at eksamenskandidaten kan få spørsmål fra forskjellige kart under eksamen, men dette vil være klart merket i spørsmålene.