Go to Top

Norsk Test – Priser 2022

Priser for Båtførerprøven fra 1. januar 2022:

Eksamensgebyr Kr 813,-
Kontinuering Kr 428,-
Duplikat / Erstatning Kr 458,-
ICC Kr 813,-

For duplikat er det også et ekspedisjonsgebyr på kr 48,-.

OBS! Videoovervåket eksamen hjemme blir ikke videreført i 2022. Dette medfører at alle eksamener må nå tas ved fysisk fremmøte på et godkjent Testsenter (ref Norsk Test).