Kommuner kan regulere vannscooterbruk

Iht Kystverket kan kommunene lage egne forskrifter for vannscootere.

– Gjennom havne- og farvannsloven, som Kystverket har sine vesentlige oppgaver etter, så kan kommuner gi bestemmelser om fart og orden i farvann gjennom lokale forskrifter, sier jurist og seniorrådgiver i Kystverket Bjarte Buanes.

Det kan også være forbud eller begerensninger for bruk av vannscooter innenfor våre faste verneområder langs kysten.

error: Content is protected !!