Justert pensum pr 26. januar 2016

Sjøfartsdirektoratet har justert pensumet til Båtførerprøven pr 26. januar 2016. Dette er kun mindre endringer og har derfor ingen konsekvenser for innholdet i undervisningsmateriell basert på pensum 2015.

error: Content is protected !!