Følgende fra Norsk Test:

Regjeringen har idag 18.05.17 opphevet vannscooterforskriften, og spørsmål om dette tema er derfor tatt ut av Båtførerprøven. Nytt oppdatert pensum vil bli publisert på nettsiden til Sjøfartsdirektoratet i løpet av kort tid.

Dette betyr at en vannscooter nå er å regne som enhver annen fritidsbåt.