Fra 1. juni 2023 endres førerrettighetene for det norske båtførerbeviset, det internasjonale båtførersertifikatet (ICC) og fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA). Dette grunnet innføring av tilleggskompetanse (høyhastighetsbevis) for å kunne føre fritidsbåter, inkludert vannscootere, som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer.

Dette innebærer at dagens sertifikater og bevis vil få en øvre hastighetsbegrensning på inntil 50 knop.