Da er kurset hos Riska Båtforening gjennomført

To uker med kurs til Båtførerprøven hos Riska Båtforening er nå ferdig avsluttet. Kurset gikk over 5 kurskvelder, og pensum ble dekket med rundt 20 skoletimer totalt, noe som er innenfor anbefalt timetall iht Sjøfartsdirektoratet.

Riska Båtforening tok initiativet til å gjennomføre kurs, primært med tanke på egne medlemmer, men også andre ble invitert. Det endte derfor opp med hele 16 deltakere.

Aldersmessig var det også god spredning, med flere av dem som ikke trenger Båtførerbeviset, dvs de som er født før 1980. Dette var også meget gledelig sett fra kursleders ståsted, siden «vi eldre» også kan trenge litt ekstra påfyll av kunnskaper til tider 🙂

Nå gjenstår «kun» eksamen for elevene, noe som vil bli gjennomført i løpet av en uke eller to 😉

Håpet er at dette vil gjøre deltakerne tryggere på sjøen, og at det vil bli lettere å ta roret for de som har kviet seg litt …

error: Content is protected !!