Krav til bilde til Båtførerbeviset

Informasjon og bildeeksempel er hentet fra Norsk Test:

  • Bildet kan være i svart/hvitt eller i farger
  • Bruke en ren lys, evt hvit bakgrunn (ikke selfie fra fest)
  • Må være tatt rett forfra
  • Øyne skal være åpne og klart synlig – hår skal ikke dekke øyne
  • Briller er tillat forutsatt at øynene vises klart
  • Religiøse hodeplagg er tillat forutsatt at alle detaljer vises klart
  • Bildet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene – ansiktet skal oppta 70%-80% av bildets størrelse
  • Munnen må være lukket
bilde

Eksempel på et godt bilde – som er korrekt beskåret

Til sammenligning kan nevnes at størrelsen på et normalt passbilde ligger på rundt 3,5 x 4,0 cm (BxH).

Bildet kan enten lastes opp til Båtførerregisteret ved registrering, medbringes til eksamen, eller sendes Testleder som vedlegg til e-post i forkant av eksamen. Benyttes e-post må bildet være i JPEG, JPG eller PNG format.

Eller, du kan be Testleder ta et bilde av deg ved fremmøte.

HUSK! Dette skal være et passbilde, ikke en selfie …

error: Content is protected !!