Admin

Admin


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Ny kartsamling til eksamen

Fra tirsdag 18. april 2017 tar Norsk Test i bruk en ny kartsamling til eksamen. Nye kart er påkrevd for å kunne gjennomføre eksamen Det er ingen endringer i pensum Pakker med nye kart er på vei til alle testsentre!…


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Telenor Kystradio

«Telenor Maritim Radio» bytter navn til «Telenor Kystradio» den 1. mars 2016. Se www.kystradio.no for mer informasjon.


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Justert pensum pr 26. januar 2016

Sjøfartsdirektoratet har justert pensumet til Båtførerprøven pr 26. januar 2016. Dette er kun mindre endringer og har derfor ingen konsekvenser for innholdet i undervisningsmateriell basert på pensum 2015.

error: Content is protected !!