Admin

Admin

Stopp på kursvirksomheten

Siden det idag er flere og flere som tar kurs til Båtførerprøven via en app eller på nettet så er det ikke lenger regninssvarende eller formålstjenlig for meg å fortsette med et tilbud om fysiske kurs. Beslutningen er derfor tatt…

Norsk Test – Priser 2024

Priser for Båtførerprøven fra 1. januar 2023: Eksamensgebyr Kr 874,- Kontinuering Kr 461,- Duplikat / Erstatning Kr 494,- ICC Kr 874,- For utstedelse av duplikat er det et ekspedisjonsgebyr på kr 53,-. OBS! Alle eksamener må nå gjennomføres ved fysisk…

Da er kurset hos Riska Båtforening gjennomført

To uker med kurs til Båtførerprøven hos Riska Båtforening er nå ferdig avsluttet. Kurset gikk over 5 kurskvelder, og pensum ble dekket med rundt 20 skoletimer totalt, noe som er innenfor anbefalt timetall iht Sjøfartsdirektoratet. Riska Båtforening tok initiativet til…

Ny nettside-mal

Det har vært nødvendig å legge om nettsiden med ny mal. Dette arbeidet pågår fortsatt, så det kan derfor være en eller flere «tyrkleifer» eller manglende data på sidene. Håper dette kommer raskt iorden. Det er også mulig vi må…

Første kurs på lang tid …

Det ser ut til at vi endelig får på plass et kurs til Båtførerprøven i god gammel form, dvs som går over flere dager, og på skolebenken 🙂 Som sikkert kjent har Sjøfartsdirektoratet tidligere estimert et timetall på rundt 24…

Kommuner kan regulere vannscooterbruk

Iht Kystverket kan kommunene lage egne forskrifter for vannscootere. – Gjennom havne- og farvannsloven, som Kystverket har sine vesentlige oppgaver etter, så kan kommuner gi bestemmelser om fart og orden i farvann gjennom lokale forskrifter, sier jurist og seniorrådgiver i…

Forskrift for vannscooter er opphevet

Følgende fra Norsk Test: Regjeringen har idag 18.05.17 opphevet vannscooterforskriften, og spørsmål om dette tema er derfor tatt ut av Båtførerprøven. Nytt oppdatert pensum vil bli publisert på nettsiden til Sjøfartsdirektoratet i løpet av kort tid. Dette betyr at en…

error: Content is protected !!