Admin

Admin


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Ferie

Det blir ingen eksamener i perioden 22. juli til og med 11. august grunnet reise.


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Stopp på kursvirksomheten

Siden det idag er flere og flere som tar kurs til Båtførerprøven via en app eller på nettet så er det ikke lenger regninssvarende eller formålstjenlig for meg å fortsette med et tilbud om fysiske kurs. Beslutningen er derfor tatt…


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Norsk Test – Priser 2024

Priser for Båtførerprøven fra 1. januar 2023: Eksamensgebyr Kr 874,- Kontinuering Kr 461,- Duplikat / Erstatning Kr 494,- ICC Kr 874,- For utstedelse av duplikat er det et ekspedisjonsgebyr på kr 53,-. OBS! Alle eksamener må nå gjennomføres ved fysisk…


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Siste eksamen på Hommersåk

Siste eksamensmulighet i denne omgang gjennomføres på Hommersåk mandag 27. november fra kl 1700. Se kalenderen for mer informasjon.


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Da er kurset hos Riska Båtforening gjennomført

To uker med kurs til Båtførerprøven hos Riska Båtforening er nå ferdig avsluttet. Kurset gikk over 5 kurskvelder, og pensum ble dekket med rundt 20 skoletimer totalt, noe som er innenfor anbefalt timetall iht Sjøfartsdirektoratet. Riska Båtforening tok initiativet til…


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Ny nettside-mal

Det har vært nødvendig å legge om nettsiden med ny mal. Dette arbeidet pågår fortsatt, så det kan derfor være en eller flere «tyrkleifer» eller manglende data på sidene. Håper dette kommer raskt iorden. Det er også mulig vi må…


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Første kurs på lang tid …

Det ser ut til at vi endelig får på plass et kurs til Båtførerprøven i god gammel form, dvs som går over flere dager, og på skolebenken 🙂 Som sikkert kjent har Sjøfartsdirektoratet tidligere estimert et timetall på rundt 24…


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Høyhastighetsbevis (over 50 knop)

Fra 1. juni 2023 må alle som skal føre fritidsbåt (inkludert vannscooter) som kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer, ha høyhastighetsbevis. Se for mer informasjon.


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Endring av førerrettigheter på Båtførerbevis, ICC og Fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA)

Fra 1. juni 2023 endres førerrettighetene for det norske båtførerbeviset, det internasjonale båtførersertifikatet (ICC) og fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA). Dette grunnet innføring av tilleggskompetanse (høyhastighetsbevis) for å kunne føre fritidsbåter, inkludert vannscootere, som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. Dette…


Warning: Undefined array key "__id" in /home/4/u/utne/www/gk/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Kommuner kan regulere vannscooterbruk

Iht Kystverket kan kommunene lage egne forskrifter for vannscootere. – Gjennom havne- og farvannsloven, som Kystverket har sine vesentlige oppgaver etter, så kan kommuner gi bestemmelser om fart og orden i farvann gjennom lokale forskrifter, sier jurist og seniorrådgiver i…

error: Content is protected !!