Go to Top

Archives

Norsk Test – Priser 2022

Priser for Båtførerprøven fra 1. januar 2022: Eksamensgebyr Kr 813,- Kontinuering Kr 428,- Duplikat / Erstatning Kr 458,- ICC Kr 813,- For duplikat er det også et ekspedisjonsgebyr på kr 48,-. OBS! Videoovervåket eksamen hjemme blir ikke videreført i 2022. Dette medfører at alle eksamener må nå tas ved fysisk fremmøte på et godkjent Testsenter (ref Norsk Test).

Kommuner kan regulere vannscooterbruk

Iht Kystverket kan kommunene lage egne forskrifter for vannscootere. – Gjennom havne- og farvannsloven, som Kystverket har sine vesentlige oppgaver etter, så kan kommuner gi bestemmelser om fart og orden i farvann gjennom lokale forskrifter, sier jurist og seniorrådgiver i Kystverket Bjarte Buanes. Det kan også være forbud eller begerensninger for bruk av vannscooter innenfor våre faste verneområder langs kysten.

Forskrift for vannscooter er opphevet

Følgende fra Norsk Test: Regjeringen har idag 18.05.17 opphevet vannscooterforskriften, og spørsmål om dette tema er derfor tatt ut av Båtførerprøven. Nytt oppdatert pensum vil bli publisert på nettsiden til Sjøfartsdirektoratet i løpet av kort tid. Dette betyr at en vannscooter nå er å regne som enhver annen fritidsbåt.

Ny kartsamling til eksamen

Fra tirsdag 18. april tar Norsk Test i bruk en ny kartsamling til eksamen. Nye kart er påkrevd for å kunne gjennomføre eksamen Det er ingen endriger i pensum Pakker med nye kart er på vei til alle testsentre! I praksis betyr dette at eksamenskandidaten kan få spørsmål fra forskjellige kart under eksamen, men dette vil være klart merket i spørsmålene.

Telenor Kystradio

«Telenor Maritim Radio» bytter navn til «Telenor Kystradio» den 1. mars 2016. Se www.kystradio.no for mer informasjon.

Justert pensum pr 26.1.16

Sjøfartsdirektoratet har justert pensumet til Båtførerprøven pr 26. januar 2016. Da dette kun er mindre endringer så har det ingen konsekvenser for innhold i undervisningsmateriell basert på pensum 2015.