Go to Top

Her publiseres også generell informasjon til våre kurselever ved behov.


Kontakt oss ved behov for kurs eller eksamen …

OBS! Videoovervåket eksamen til Båtførerprøven blir ikke videreført i 2022.
Alle eksamener må nå gjennomføres på et godkjent Testsenter.


Til dere med oppblåsbar redningsvest

Husk at vesten må sjekkes årlig for at du skal være sikker på at den fungerer den dagen du trenger den. Dette er sikkerhetsutstyr og må tas vare på.

To ting er viktig:

  • At CO2 patronen ikke er korrodert eller er punktert (har for lav vekt ift patronens totalvekt som er påstemplet patronen). Dette sjekkes ved å skru den løs og veie den på en kjøkkenvekt/tilsvarende.
  • At cellulose patronen (utløseren) ikke er skadet eller gått ut på dato (måned og årstall for utskifting er stemlet på patronen)

Redningsselskapet har lagt ut en mengde nyttig informasjon for oss som ferdes på sjøen på RS sin egen nettside. Deriblant finner du også en egen side hvor du både kan lese om hvordan du selv foretar service på din oppblåsbare redningsvest, i tillegg til en video som viser dette trinn for trinn.

Vis sjøvett – Tenk sikkerhet


Kurs til Båtførerprøven

Grunnet Covid-19 (dvs korona-pandemien) så har vi alle måttet vise hensyn og holde avstand, dvs ha minimal fysisk kontakt.

I og med at det nå åpnes opp igjen så vil vi på nytt kunne tilby kurs til mindre grupper ved behov. Ta kontakt hvis dette kan være av interesse, se kontaktinformasjonen øverst på denne siden.


Eksamen til Båtførerbeviset …

Eksamen planlegges og avvikles basert på innmeldt behov, og gjerne med kort varsel. Allerede planlagte eksamener finner du vanligvis publisert i vår kalender.

Ta gjerne kontakt med Testleder via e-post hvis du har behov for å avlegge eksamen, eller bruk kontaktinformasjonen øverst på denne siden.


Oppdatert og justert pensum til Båtførerprøven

Sjøfartsdirektoratet (SD) justerte pensumet til Båtførerprøven pr 18. mai 2017. Pensumoversikt kan lastes ned her (PDF)

Selve prøven består fortsatt av 50 spørsmål som blir trukket fra en spørsmålsdatabase slik at ingen får nøyaktig den samme prøven. I løpet av 2017 kom det mange nye spørsmål, og det ble også innført fire nye kartutsnitt som bruk i forbindelse med selve eksamen.


Eksamen til Solarieprøven

Det er også mulig å ta Solarieprøven ved Jæren Kystlags Testsenter.

For mer informasjon, se denne lenken.

Kontakt Testleder via e-post hvis du har behov for eksamen, bruk evt kontaktinformasjonen som du finner øverst på denne siden.


Nye retningslinjer for avlegging av Båtførerprøven

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for avlegging av båtførerprøven som gjelder fra 24. juni 2016. Disse finner du på https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/retningslinjer-for-avlegging-av-batforerproven/. Retningslinjene er også gjeldende for testledere og instruktører til båtførerprøven, og er litt mer avklarende enn tidligere når det gjelder direktoratets anbefalinger til kursleders kunnskaper, og nødvendig antall undervisningstimer med dagens pensum. Her anbefaler SD at undervisningen ikke bør være mindre enn 25 timer á 45 minutter (se pkt 4.1 i retningslinjene).

Det betyr at vi fortsetter som før, dvs med kurs som går over 3 uker med 2 kurskvelder pr uke, før en evt eksamen som avtales med deltakerne ved kursets avslutning.

Med dette håper vi som jobber for kvalitet, og ikke kvantitet, at «En-dagers kurs med beståttgaranti» er historie.

På sjøen trenger vi båtfolk, dvs personer med relevant kunnskap og kompetanse -, intet annet!RS 111 – «Petter Henry von Koss» utenfor Ogna 25. mai 2014 – Foto: H Utne
Tidligere stasjon: Egersund
Fra 26. juli 2015 til juni 2017: Deltakelse i Frontex’s «Operasjon Poseidon», med bistand til Hellas i det østre Middelhav