Go to Top

Her publiseres også generell informasjon til våre kurselever ved behov.


Kurs til Båtførerprøven …

Båtsesongen er over, men kurs og eksamen er noe vi kan drive med hele året.

Hvis du er interessert i kurs på Nærbø kan du kontakte oss via epostadressen øverst på siden. Se evt vår kalender for mer informasjon.


Eksamen til Båtførerbeviset

Eksamener planlegges og avvikles basert på innmeldt behov, og gjerne med kort varsel. Allerede planlagte eksamener finner du vanligvis listet i vår kalender.

Ta gjerne kontakt med Testleder via e-post hvis du har behov for å avlegge eksamen, eller bruk kontaktinformasjonen øverst på siden.


Eksamen til Solarieprøven

Det er også mulig å ta Solarieprøven hos Jæren Kystlags Testsenter. For mer informasjon, se denne lenken. Kontakt Testleder via e-post hvis du har behov for eksamen, bruk evt kontaktinformasjonen som du finner øverst på denne siden.


Forbedring av Båtførerprøven

Selve prøven består fortsatt av 50 spørsmål som blir trukket fra en spørsmålsdatabase slik at ingen får nøyaktig den samme prøven. I løpet av 2017 kom det mange nye spørsmål, og det ble også innført fire nye kartutsnitt til bruk i forbindelse med båtførerprøven.


Justert pensum

Sjøfartsdirektoratet (SD) har justert pensumet til Båtførerprøven pr 18. mai 2017. Pensumoversikt kan lastes ned her (PDF)


Nye retningslinjer for avlegging av Båtførerprøven

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for avlegging av båtførerprøven som gjelder fra 24. juni 2016. Disse finner du på https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/retningslinjer-for-avlegging-av-batforerproven/. Retningslinjene er også gjeldende for testledere og instruktører til båtførerprøven, og er litt mer avklarende enn tidligere når det gjelder direktoratets anbefalinger til kursleders kunnskaper, og nødvendig antall undervisningstimer med dagens pensum. Her anbefaler SD at undervisningen ikke bør være mindre enn 25 timer á 45 minutter (se pkt 4.1 i retningslinjene).

Det betyr at vi fortsetter som før, dvs med kurs som går over 3 uker med 2 kurskvelder pr uke, før en evt eksamen som avtales med deltakerne ved kursets avslutning.

Med dette håper vi som jobber for kvalitet, og ikke kvantitet, at «En-dagers kurs med beståttgaranti» er historie.

På sjøen trenger vi båtfolk, dvs personer med relevant kunnskap og kompetanse -, intet annet!RS 111 – «Petter Henry von Koss» utenfor Ogna 25. mai 2014 – Foto: H Utne
Tidligere stasjon: Egersund
Fra 26. juli 2015 til juni 2017: Deltakelse i Frontex’s «Operasjon Poseidon», med bistand til Hellas i det østre Middelhav