Ta gjerne kontakt ved behov for eksamen til Båtførerprøven …
OBS! Alle eksamener må nå gjennomføres ved fremmøte på et godkjent Testsenter

Til dere med oppblåsbar redningsvest

Husk at vesten må sjekkes årlig for at du skal være sikker på at den fungerer den dagen du trenger den. Dette er sikkerhetsutstyr og må tas vare på.

To ting er viktig:

  • At CO2 patronen ikke er korrodert eller er punktert (har for lav vekt ift patronens totalvekt som er påstemplet patronen). Dette sjekkes ved å skru den løs og veie den på en kjøkkenvekt/tilsvarende.
  • At cellulose patronen (utløseren) ikke er skadet eller gått ut på dato (måned og årstall for utskifting er stemlet på patronen)

Redningsselskapet har lagt ut en mengde nyttig informasjon for oss som ferdes på sjøen på RS sin egen nettside. Deriblant finner du også en egen side hvor du både kan lese om hvordan du selv foretar service på din oppblåsbare redningsvest, i tillegg til en video som viser dette trinn for trinn.

Vis sjøvett – Tenk sikkerhet

Eksamen til Båtførerbeviset …

Eksamen planlegges og gjennomførest basert på innmeldt behov, og gjerne med kort varsel. Allerede planlagte eksamener finner du vanligvis publisert i vår kalender.

Ta gjerne kontakt med Testleder via e-post hvis du har behov for å avlegge eksamen, eller bruk kontaktinformasjonen øverst på denne siden.


Kurs til Båtførerprøven

I og med at det nå er flere og flere som tar kurs til Båtførerprøven på nettet, så ser vi oss desverre nødt til å avvikle vårt tilbud om fysiske kurs.


Oppdatert og justert pensum til Båtførerprøven

Sjøfartsdirektoratet (SD) justerte pensum til Båtførerprøven pr 18. mai 2017. Pensumoversikt kan lastes ned her (PDF)

Selve prøven består fortsatt av 50 spørsmål som blir trukket ut fra en spørsmålsdatabase slik at ingen får nøyaktig samme prøve. I løpet av 2017 kom det mange nye spørsmål, og det ble også innført fire nye kartutsnitt som nå brukes i forbindelse med selve eksamen.


Eksamen til Solarieprøven

Det er også mulig å ta Solarieprøven ved Jæren Kystlags Testsenter. For mer informasjon, se denne lenken.

Kontakt Testleder via e-post hvis du har behov for eksamen, bruk evt kontaktinformasjonen som du finner øverst på denne siden.


Nye retningslinjer for avlegging av Båtførerprøven

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet og publisert reviderte retningslinjer for avlegging av båtførerprøven som gjelder fra mars 2022. Disse kan du finne på https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/batforerbevis/batforerbeviset/.

Retningslinjene er også gjeldende for testledere og instruktører til båtførerprøven, og er litt mer avklarende enn tidligere når det gjelder direktoratets anbefalinger til kursleders kunnskaper, og nødvendig antall undervisningstimer med dagens pensum. Her anbefaler SD at undervisningen ikke bør være mindre enn 25 timer á 45 minutter (se pkt 4.1 i retningslinjene).

Det betyr at vi fortsetter som før, dvs med kurs som går over 3 uker med 2 kurskvelder pr uke, før en evt eksamen som kan avtales med deltakerne ved kursets avslutning.

Med dette håper vi som jobber for kvalitet, og ikke kvantitet, at «En-dagers kurs med beståttgaranti» er historie …
Dvs, det er lov å være optimist …

På sjøen trenger vi båtfolk, dvs personer som innehar relevant kunnskap og kompetanse -, intet annet!

Redningsselskapet er i beredskap for oss på sjøen, men tanken er jo at du skal slippe å få bruk for dem!

God sjømannskap skal uansett utvises …

RS 111 – «Petter Henry von Koss» utenfor Ogna 25. mai 2014 – Foto: H Utne

Tidligere hadde fartøyet stasjon i Egersund. Men, fra 26. juli 2015 til juni 2017 deltok fartøyet i Frontex’s «Operasjon Poseidon», som ga bistand til Hellas i det østre Middelhav ifm flyktninger som kom sjøveien.

Etter tilbakekomst til Norge ble fartøyet stasjonert i Nord-Norge.


error: Content is protected !!